Leer je vrije stem kennen
en ontmoet jezelf

Opleiding Inner Singing Facilitator

Een opleiding voor professionals die hun deelnemers via stem en lichaamsbewustzijn willen begeleiden naar authenticiteit, contact en een groter gevoel van welzijn.

Van oktober 2023 tot en met maart 2024 gedurende vijf weekenden, deels met overnachting op een mooie plek in de natuur, combineer je theorie en praktijk. De leiding is in handen van Chantal Goossens die met haar kennis en ervaring jou persoonlijk ondersteunt.

De opleiding Inner Singing Facilitator

Waarom de opleiding tot Inner Singing Facilitator?

Het is als vak vrij nieuw en als ingang heel erg gewild. Een pure en directe werkvorm die egostructuren doorbreekt. Je werkt op een laag die essentieel is in plaats van het fiksen van de persoonlijkheid.

Doordat stem, lichaam en de adem samen gaan werken ontstaat vertrouwen en vrijheid, in spreken, stemexpressie én zang.
Mensen die waar zijn in hun expressie dragen uit wat ze willen. De ander voelt dat het klopt en daar verlangen we naar.

Het is een tool die dichtbij is en vergeten wordt.

De opleiding helpt je herinneren aan deze natuurlijke, eenvoudige ingang tot contact en authenticiteit.

Door je vrije stem te leren kennen leer je jezelf kennen.

Voor wie?

Een bijzondere opleiding waar je leert om de vrije stem, zingen, het lichaam en de adem als ingang te gebruiken binnen je training, coachingstraject, systeemwerk of psychotherapie.

Ook dans, yogalessen en massagetherapie zijn werkvormen die je goed met Inner Singing kunt combineren.

De opleiding is geschikt voor mensen die bekend zijn met het werken met persoonlijke en dieperliggende thematiek.

Als je geen opleiding tot werken met mensen hebt gevolgd en Inner Singing facilitator wilt worden kijken we tijdens de intake naar je achtergrond.

Zingen = vrijheid, vreugde en eenvoud!

Wat leer je?

Na het afronden van de opleiding:

 • Heb je ervaren dat lichaam en stem een ingang zijn tot stevige aanwezigheid.

 • Heb je geleerd hoe je stem en lichaamsbewustzijn gebruikt voor het loslaten van spanning.

 • Heb je ervaring en veel toegankelijke oefeningen om mensen via de adem en het lichaam naar natuurlijk spreken, stemexpresseie en vrij zingen te begeleiden.

 • Is je eigen stem vrijer geworden en kun je haar op verschillende manieren inzetten ter inspiratie, heling en ter bevordering van vitaliteit en verbinding.

 • Heb je geleerd hoe stemexpressie helpt om vastgezette emoties te laten doorstromen en containen.

 • Is jouw luisterende aanwezigheid én sensitiviteit voor je groep of coachee vergroot.

 • Heb je lichaamsgerichte werkvormen om hoofd en hart te verbinden.

 • Weet je hoe je een groep kunt verleiden tot eenvoudige samenzang.

 • Kun je een eenvoudige zangmeditatie en klankmeditatie begeleiden.

 • Weet je hoe je op essentie kunt coachen.

Toepassing van Inner Singing in jouw vakgebied

 • Coaches gebruiken stem, adem, zang en lichaamsbewustzijn om coachees te leren meer in het ‘hier en nu’ te zijn. Het gaat voorbij aan wat het hoofd kan verzinnen en stimuleert ontvankelijkheid en werkelijk contact.

 • Psychotherapeuten gebruiken deze techniek tijdens sessies waarbij duidelijk is dat emoties geblokkeerd zijn en een rationele benadering onvoldoende resultaat heeft. Stem, adem, het lichaam en eventueel zang kunnen gebruikt worden als een directie ingang naar onbewuste lagen. Je oefent met de cliënt om klank te geven aan boosheid of verlangen, gemis etc. en daarbij aanwezig te blijven. De ervaring van de pure emotie, en niet het rationele verhaal erover, doorbreekt het patroon en stimuleert doorstroming en draagkracht.

 • Trainers stimuleren met deze methode hun deelnemers in zelfvertrouwen en oprecht communiceren wat er op dat moment aan de orde is. Het bevordert de zichtbaarheid, geloofwaardigheid en vertrouwen in diegene.

 • Yogadocenten kunnen hiermee mantra’s introduceren tijdens hun lessen. Het zingen van mantra’s heeft een kalmerende werking op het zenuwstelsel en draagt daarmee bij aan een prettige leservaring. De trilling van de muziek brengt trilling in het lichaam. Yogadocenten leren in de opleiding (vanuit het hart) te zingen voor de deelnemers tijdens savasana (lange ontspanning). Dat heeft een diep ontspannend en openend effect. Wat ze ook zullen gaan ervaren is dat geluid geven in sommige houdingen verdiepend, openend en helend kan werken.

 • Dansdocenten zetten deze wijze van werken in om hun studenten vrijer te leren bewegen, het improvisatievermogen te stimuleren en de bewegingsvocabulaire te vergroten. Stem tijdens beweging geeft ook ruimte. Dans en klank horen samen, geven vrijheid, dynamiek en volheid.

 • Bij Familieopstellingen en ander werk waarbij diepe lagen zich openen en het soms als veel en diep voelt, kan het gebruik van even tussendoor zingen (waar je niet goed voor hoeft te kunnen zingen) enorm behulpzaam zijn. Het is aardend, maar geeft ook doorstroming en lucht aan de veelheid die zich af en toe in iedereen en in de ruimte vastzet. Het is daarmee ondersteunend aan de trainer die het veld draagt én de groep die verfrist en aanwezig blijft.

 • Tijdens sessies van meer therapeutische aard kan het fijn zijn om klank en contact met het lichaam in te zetten. Zuchten, ’ja’ zingen tegen wat er is en andere eenvoudige oefeningen vanuit het lichaamsgericht werken met de vrije stem, zijn een opwekkende aanvulling in jouw werktool-rugzak. Het stimuleert aanwezigheid.

 • Bij massage wordt zachtjes improviserend zingen vaak als troostrijk ervaren. Het raakt een diepere laag door het resoneren van de klanken. Het effect kan divers zijn: verzachtend, opwekkend, aanwezigheid stimulerend, uit het hoofd gaan. Geluid geven bij gebieden waar de cliënt lastig contact mee maakt of veel spanning voelt helpt door de trilling. Het opent het gebied, zodat er meer contact en voeling ontstaat. Verschillende plekken roepen verschillende klanken op. Het stimuleert de cliënt ook bij de ervaring te blijven.
 • Verzorgers die met ouderen werken: Er is wetenschappelijk bewijs dat muziek het hele brein activeert en dat zingen voor mensen met Alzheimer een positief effect heeft.  Maar ook op neerslachtigheid heeft zingen bewezen invloed. Het heeft een positief effect op het emotioneel welbevinden.
 • Leerkrachten in het basisonderwijs die willen zingen met kinderen en daarnaast een mooie ingang zoeken om de kinderen tot meer eigenheid, durf en expressie te brengen. De bewezen invloed van zingen heeft natuurlijk ook effect op de verbinding en ontwikkeling in de klas.

Lesstructuur & deelnemers

Het programma bestaat uit vijf weekenden, waarvan twee weekenden overdag in Den Haag en drie weekenden met een avondprogramma en volpension op eenpersoonskamer bij Eigentijdserf (Spreeuwelsedijk 9, 5091 KS Westelbeers).

Data: 21 en 22 oktober, 25 en 26 november, 16 en 17 december, 27 en 28 januari 2024, 9 en 10 maart 2024.

Het aantal deelnemers aan de opleiding is maximaal 14.

Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het Inner Singing facilitator certificaat. Je kunt dan opgenomen worden in de lijst van Inner Singing facilitators.

Als je de opleiding wilt doen kun je het intake formulier invullen en dan wordt er contact met je opgenomen voor een afspraak.

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding Inner Singing Facilitator zijn € 2.665,- exclusief btw.

De opleidingskosten zijn inclusief:

Twee weekenden van 10.00 tot 17.00 uur in Den Haag.
Drie geheel verzorgde weekenden met overnachting in éénpersoonskamer met eigen sanitair.
Twee ervaren docenten en muzikale begeleiding.
Online intervisiegroep.
Huiswerk en lesmateriaal.

Eventueel kunnen de opleidingskosten in drie keer betaald worden, met een toeslag van € 50,-.
40% uiterlijk 1 oktober 2023, 30% uiterlijk 1 november, 30% uiterlijk 1 december 2023.

Combinatie van theorie & praktijk

In de praktijkgerichte opleiding staat ‘doen’ centraal. De theorie en inzichten die je opdoet, worden geoefend en geïntegreerd. Opdrachten en praktijksituaties worden op individueel niveau ondersteund.

Tijdens de opleiding krijg je steeds een theorie of structuur aangeboden waarmee je vervolgens gaat oefenen. Je oefent afwisselend in de rol van coach en coachee zodat je naast je eigen proces ook ervaart hoe je mensen in deze oefeningen begeleidt. We werken plenair, maar ook in tweetallen of kleine groepjes.

Je krijgt huiswerkopdrachten die altijd betrekking hebben op het oefenen van het geleerde. We vragen je een kort verslag van je bevindingen te schrijven voor ieder volgend weekend.

Reacties van deelnemers

“Een opleiding waarbij mijn hoofd leerde rusten, mijn hart zich opende en ik ervaren heb dat als ik mijzelf er niet tussen zet, er zoveel meer mogelijk is.”

“De opleiding was écht een stap in persoonlijk leiderschap. Vanuit contact gaan samenwerken. Geen tips & trics, maar mijzelf inzetten als instrument.”

Inhoud van de opleiding Inner Singing Facilitator

2 dagen: De natuurlijke stem

21 & 22 oktober 2023

Tijdens deze twee dagen wordt helder waar jouw stem nog aan vrijheid kan winnen.

Wat kan het voor jou en de ander doen als je gedoseerd en zonder terughoudendheid, expressie gaat geven vanuit je waarheid in het moment.

Je gaat zelf verschillende vormen van werken met de vrije stem ervaren, zodat er een basis ligt waarmee we verder kunnen tijdens de opleiding.

Ook zal je de basiskaders voor het werk leren kennen.

We werken plenair maar ook in groepjes en tweetallen. We doen oefeningen waarbij adem en lichaamsbewustzijn steeds aan spreken en zingen verbonden worden, zodat je gaat doorvoelen wat dat doet, voor jou en straks voor je coachee.

Deze eerste twee dagen komt er een dieper bewustzijn over wat de vrije stem kan betekenen voor in contact zijn en zichtbaarheid. En wat stemexpressie betekent voor vrijheid en vitaliteit.

2 dagen: Lichaamsbewustzijn

25 & 26 november 2023

Deze dagen gaan over het lichaam als startpunt voor het verbonden geven van expressie. Belichaamd spreken en zingen vergroot onze  authenticiteit.

Via lichaamsgerichte oefeningen breng je mensen van denken naar voelen.

Je leert hoe klank ruimte kan geven in fysieke verkramping of patronen. Het helende effect op het lichaam en verschillende manieren van werken daarmee.

Je leert het lichaam in te zetten als anker voor emoties die vrijkomen en hoe aanraking op een veilige manier daarbij kan ondersteunen.

Deze dagen doen we ook oefeningen op de mat.

2 dagen: Meditatie en muziek

16 & 17 december 2023

Deze dagen gaan naast stem geven ook over luisteren. Dieper naar binnen luisteren zodat je jouw innerlijke stem of intuïtie leert horen en erop vertrouwen. En er vervolgens gehoor aan kan geven.

Mooie ingangen daarvoor zijn stilte, meditatie, maar ook mantrazang of eenvoudige samenzang, waardoor de trilling van de muziek haar werk kan doen.

Je leert hoe je meditatie als ingang tot luisteren en dieper vertrouwen kunt inzetten. Je leert dat je niet ‘goed’ hoeft te kunnen zingen om klank en samenzang als tool in te zetten. En hoe je op eenvoudige wijze muziek en meditatie kunt verbinden aan een inhoudelijke training.

Je krijgt een aantal klank-, mantra- en meditatie-oefeningen die je in jouw trainingen kunt toepassen.

Er is deze dagen muzikale begeleiding.

2 dagen: Everybody is an original

27 & 28 januari 2024

Deze dagen ga je verdieping ervaren in wat je inmiddels geleerd hebt en gaan we kijken waar jij jouw focus wilt leggen als Inner Singing Faciltator.

De oefeningen zijn deze dagen meer gericht op jouw leraarschap. Wat wil je gaan geven om mensen uit jouw doelgroep via stem te inspireren?
Via verschillende oefeningen krijg je helderheid en kun je concrete stappen oefenen met mededeelnemers.

Daarnaast krijg je handvatten. Denk aan:

 • Hoe kun je Inner Singing inzetten voor jouw aanbod (bijvoorbeeld trainingen, coaching, lessen), ook met grote groepen.
 • Welke ingang past bij welke doelgroep het beste? Welke oefeningen zijn goeie starters?
 • Wat kun je zelf doen om anderen voor te gaan?

Omdat we ook op maat werken zal het inhoudelijk aangepast worden aan de behoefte die in de groep leeft.

Aan het einde van deze dagen ga je met een bij jou passende en behapbare opdracht in jouw werkveld naar huis.

2 dagen: Afronding & certificaat

9 & 10 maart 2024

Als eindopdracht voor deze dagen heb je een korte sessie van 15 minuten voor je medeleerlingen voorbereid. Je krijgt daar de nodige begeleiding en de structuur voor een opbouw bij. We kijken bij de eindbeoordeling niet naar perfectie, omdat we in een nieuw vak groeien door het veel te gaan doen.

Wel kijken we naar:
De mate van contact. Wordt het geleerde dat ingebracht wordt ook begrepen?
Is er voldoende bewustzijn over de eigen ontwikkeling? Is er nog iets nodig?

De afronding doen we met een ceremonie waarbij je jouw certificaat ontvangt.

Docenten opleiding Inner Singing Facilitator

Chantal-Goossens

Chantal Goossens

Chantal heeft haar werk met het lichaam en stem als ingang de afgelopen 15 jaar ontwikkeld en verfijnd. Zo ontstond de kwaliteit van Inner Singing.

Haar manier van werken is uniek. Ze gebruikt klank, verbonden-spreken en verbonden-zingen als methode waarmee je met vrije stem de waarheid van dit moment uit in contact met de ander. Langzaam maar zeker wordt dit een levenshouding. Dan merk je dat er energie vrijkomt die eerder ging naar controle of zelfverbetering.

Het werk toont de impact die we hebben als we onszelf toestaan volledig te zijn wie we zijn. Voor meer info, lees hier verder over Chantal

Agnes Bergmeijer

Chantal wordt tijdens de opleiding ondersteund door Agnes Bergmeijer. Agnes studeerde aan de toneelacademie Maastricht. Ze is een ervaren presentatiecoach en stembevrijder. Ze geeft trainingen en workshops aan diverse onderwijsinstellingen en aan het Female-Capitale netwerk van DNB. Haar liefdevolle nieuwsgierigheid drijft haar in haar werk. Ze houdt van lichtheid, werkt graag vanuit eenvoud en schuwt de diepte niet.