Leer je vrije stem kennen
en ontmoet jezelf

Opleiding Inner Singing Facilitator

In deze opleiding ontdek je de authenticiteit die ontstaat als alles mee mag doen.
Vaak willen we het ene deel wel en het andere deel van onszelf liever niet. Juist door het hele kleurenpalet dat we zijn toe te laten, kan ons volledige potentieel ruimte krijgen.

De leiding is in handen van Chantal Goossens die met haar kennis en ervaring jou persoonlijk ondersteunt. Zij wordt begeleid door Remco Hooijkaas die prachtig gitaarspel speelt en een heerlijke vegetarische lunch verzorgt.

 • Van september t/m maart gedurende vijf weekenden van 10.00-17.00 in Den Haag.

 • Kosten voor de opleiding: € 2.195,00 exclusief btw.

 • Maximum aantal deelnemers: 12.

De opleiding Inner Singing Facilitator

De mens die zichzelf probeert te verwezenlijken door middel van de begaafdheden die hij van nature heeft meegekregen,
doet het meest verhevene en het enige zinvolle waartoe hij in staat is.

Herman Hesse

Bewustwording en groei

De school voor de vrije stem biedt een zijnsgerichte vorm van bewustwording. We doen dat met de vrije stem, lichaamsbewustzijn en inquiry als werkvormen.

De aandacht gaat steeds naar essentie versus persoonlijkheid.
Die twee verschillende zijns dimensies duidelijker gaan zien, werkt openend en daarmee trilling en energie verhogend.

De problematiek vanuit de persoonlijkheid die in ieder mens voelbaar is, wordt met steeds zachtere ogen gezien omdat er geleerd wordt het in contact te brengen.

Onze talenten geven

Daarnaast beoogt de School voor de Vrije Stem het vrijelijk gaan geven waar we in essentie van te geven hebben. Het geeft betekenis aan ons leven. En dat is een groot goed. Het talent waarmee we geboren zijn.

Dat wat betekenis aan ons leven geeft, gaat zich meer en meer uitkristalliseren zodat we het op autonome wijze gaan geven.

We streven niet naar perfectie maar naar contact in ons menselijk zijn. Dat betekent dat we essentie, talent, ruimte zijn en ook een persoonlijkheid hebben die niet perfect is.

We komen tot een reële basis en dat geeft de fundering aan een geaarde beweging en onze bijdrage in de wereld.

Zingen = vrijheid, vreugde en eenvoud!

Wat leer je?

Na het afronden van de opleiding:

 • Heb je ervaren dat lichaam en stem een ingang zijn tot stevige aanwezigheid.

 • Heb je geleerd hoe je stem en lichaamsbewustzijn gebruikt voor het loslaten van spanning.

 • Heb je ervaring en veel toegankelijke oefeningen om mensen via de adem en het lichaam naar natuurlijk spreken, stemexpresseie en vrij zingen te begeleiden.

 • Is je eigen stem vrijer geworden en kun je haar op verschillende manieren inzetten ter inspiratie, heling en ter bevordering van vitaliteit en verbinding.

 • Heb je geleerd hoe stemexpressie helpt om vastgezette emoties te laten doorstromen en containen.

 • Is jouw luisterende aanwezigheid én sensitiviteit voor je groep of coachee vergroot.

 • Heb je lichaamsgerichte werkvormen om hoofd en hart te verbinden.

 • Weet je hoe je een groep kunt verleiden tot eenvoudige samenzang.

 • Kun je een eenvoudige zangmeditatie en klankmeditatie begeleiden.

 • Weet je hoe je op essentie kunt coachen.

Voorbeelden van Inner Singing in diverse vakgebieden

 • Coaches gebruiken stem, adem, zang en lichaamsbewustzijn om coachees te leren meer in het ‘hier en nu’ te zijn. Het gaat voorbij aan wat het hoofd kan verzinnen en stimuleert ontvankelijkheid en werkelijk contact.

 • Psychotherapeuten gebruiken deze techniek tijdens sessies waarbij duidelijk is dat emoties geblokkeerd zijn en een rationele benadering onvoldoende resultaat heeft. Stem, adem, het lichaam en eventueel zang kunnen gebruikt worden als een directie ingang naar onbewuste lagen.

 • Trainers stimuleren met deze methode hun deelnemers in zelfvertrouwen en oprecht communiceren wat er op dat moment aan de orde is. Het bevordert de zichtbaarheid, geloofwaardigheid en vertrouwen in diegene.

 • Bij Familieopstellingen, wat soms als veel en diep voelt, kan het gebruik van even tussendoor zingen (waar je niet goed voor hoeft te kunnen zingen) enorm behulpzaam zijn. Het is aardend, maar geeft ook doorstroming en lucht aan de veelheid die zich af en toe in iedereen en in de ruimte vastzet.

 • Yogadocenten kunnen met zelfvertrouwen mantra’s introduceren tijdens hun lessen. Het zingen van mantra’s heeft een kalmerende werking op het zenuwstelsel en draagt daarmee bij aan een prettige leservaring.

 • Dansdocenten zetten deze wijze van werken in om hun studenten vrijer te leren bewegen, het improvisatievermogen te stimuleren en de bewegingsvocabulaire te vergroten. Stem tijdens beweging geeft ook ruimte.

 • Bij massage wordt zachtjes improviserend zingen vaak als troostrijk ervaren. Het raakt een diepere laag door het resoneren van de klanken. Het effect kan divers zijn: verzachtend, opwekkend, aanwezigheid stimulerend, uit het hoofd gaan.
 • Verzorgers die met ouderen werken: Er is wetenschappelijk bewijs dat muziek het hele brein activeert en dat zingen voor mensen met Alzheimer een positief effect heeft.  Maar ook op neerslachtigheid heeft zingen bewezen invloed. Het heeft een positief effect op het emotioneel welbevinden.

Data & kosten

Lesstructuur & deelnemers

Het programma bestaat uit vijf weekenden overdag in Den Haag
Adres: JBBX, Laan van Meerdervoort 187, 2517 BA Den Haag.

Data: 21-22 september, 2-3 november, 14-15 december, 25-26 januari 2025, 1-2 maart 2025.

Het aantal deelnemers aan de opleiding is maximaal 12.

Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het Inner Singing facilitator certificaat. Je kunt dan opgenomen worden in de lijst van Inner Singing facilitators.

Als je de opleiding wilt doen kun je het intake formulier invullen en dan wordt er contact met je opgenomen voor een afspraak.

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding Inner Singing Facilitator zijn € 2.195,- exclusief btw.

De opleidingskosten zijn inclusief:

Vijf weekenden van 10.00 tot 17.00 uur in Den Haag, inclusief lunch.
Begeleiding van Chantal Goossens en muzikale ondersteuning van Remco Hooijkaas.
Huiswerk en lesmateriaal.

Eventueel kunnen de opleidingskosten in drie keer betaald worden, met een toeslag van € 50,-.
40% uiterlijk 1 augustus 2024, 30% uiterlijk 1 september, 30% uiterlijk 1 november 2024.

Combinatie van theorie & praktijk

In de praktijkgerichte opleiding staat ‘doen’ centraal. De theorie en inzichten die je opdoet, worden geoefend en geïntegreerd. Opdrachten en praktijksituaties worden op individueel niveau ondersteund.

Tijdens de opleiding krijg je steeds een theorie of structuur aangeboden waarmee je vervolgens gaat oefenen. Je oefent afwisselend in de rol van coach en coachee zodat je naast je eigen proces ook ervaart hoe je mensen in deze oefeningen begeleidt. We werken plenair, maar ook in tweetallen of kleine groepjes.

Je krijgt huiswerkopdrachten die altijd betrekking hebben op het oefenen van het geleerde. We vragen je een kort verslag van je bevindingen te schrijven voor ieder volgend weekend.

Reacties van deelnemers

“Een opleiding waarbij mijn hoofd leerde rusten, mijn hart zich opende en ik ervaren heb dat als ik mijzelf er niet tussen zet, er zoveel meer mogelijk is.”

“De opleiding was écht een stap in persoonlijk leiderschap. Vanuit contact gaan samenwerken. Geen tips & trics, maar mijzelf inzetten als instrument.”

Inhoud van de opleiding Inner Singing Facilitator

2 dagen: De natuurlijke stem

21 & 22 september 2024

Tijdens deze twee dagen wordt helder waar jouw stem nog aan vrijheid kan winnen.

Wat kan het voor jou en de ander doen als je gedoseerd en zonder terughoudendheid, expressie gaat geven vanuit je waarheid in het moment.

Je gaat zelf verschillende vormen van werken met de vrije stem ervaren, zodat er een basis ligt waarmee we verder kunnen tijdens de opleiding.

Ook zal je de basiskaders voor het werk leren kennen.

We werken plenair maar ook in groepjes en tweetallen. We doen oefeningen waarbij adem en lichaamsbewustzijn steeds aan spreken en zingen verbonden worden, zodat je gaat doorvoelen wat dat doet, voor jou en straks voor je coachee.

Deze eerste twee dagen komt er een dieper bewustzijn over wat de vrije stem kan betekenen voor in contact zijn en zichtbaarheid. En wat stemexpressie betekent voor vrijheid en vitaliteit.

2 dagen: Lichaamsbewustzijn

2 & 3 november 2024

Deze dagen gaan over het lichaam als startpunt voor het verbonden geven van expressie. Belichaamd spreken en zingen vergroot onze  authenticiteit.

Via lichaamsgerichte oefeningen breng je mensen van denken naar voelen.

Je leert hoe klank ruimte kan geven in fysieke verkramping of patronen. Het helende effect op het lichaam en verschillende manieren van werken daarmee.

Je leert het lichaam in te zetten als anker voor emoties die vrijkomen en hoe aanraking op een veilige manier daarbij kan ondersteunen.

Deze dagen doen we ook oefeningen op de mat.

2 dagen: Meditatie en muziek

14 & 15december 2024

Deze dagen gaan naast stem geven ook over luisteren. Dieper naar binnen luisteren zodat je jouw innerlijke stem of intuïtie leert horen en erop vertrouwen. En er vervolgens gehoor aan kan geven.

Mooie ingangen daarvoor zijn stilte, meditatie, maar ook mantrazang of eenvoudige samenzang, waardoor de trilling van de muziek haar werk kan doen.

Je leert hoe je meditatie als ingang tot luisteren en dieper vertrouwen kunt inzetten. Je leert dat je niet ‘goed’ hoeft te kunnen zingen om klank en samenzang als tool in te zetten. En hoe je op eenvoudige wijze muziek en meditatie kunt verbinden aan een inhoudelijke training.

Je krijgt een aantal klank-, mantra- en meditatie-oefeningen die je in jouw trainingen kunt toepassen.

Er is deze dagen muzikale begeleiding.

2 dagen: Everybody is an original

25 & 26 januari 2025

Deze dagen ga je verdieping ervaren in wat je inmiddels geleerd hebt en gaan we kijken waar jij jouw focus wilt leggen als Inner Singing Faciltator.

De oefeningen zijn deze dagen meer gericht op jouw leraarschap. Wat wil je gaan geven om mensen uit jouw doelgroep via stem te inspireren?
Via verschillende oefeningen krijg je helderheid en kun je concrete stappen oefenen met mededeelnemers.

Daarnaast krijg je handvatten. Denk aan:

 • Hoe kun je Inner Singing inzetten voor jouw aanbod (bijvoorbeeld trainingen, coaching, lessen), ook met grote groepen.
 • Welke ingang past bij welke doelgroep het beste? Welke oefeningen zijn goeie starters?
 • Wat kun je zelf doen om anderen voor te gaan?

Omdat we ook op maat werken zal het inhoudelijk aangepast worden aan de behoefte die in de groep leeft.

Aan het einde van deze dagen ga je met een bij jou passende en behapbare opdracht in jouw werkveld naar huis.

2 dagen: Afronding & certificaat

1 & 2 maart 2025

Als eindopdracht voor deze dagen heb je een korte sessie van 15 minuten voor je medeleerlingen voorbereid. Je krijgt daar de nodige begeleiding en de structuur voor een opbouw bij. We kijken bij de eindbeoordeling niet naar perfectie, omdat we in een nieuw vak groeien door het veel te gaan doen.

Wel kijken we naar:
De mate van contact. Wordt het geleerde dat ingebracht wordt ook begrepen?
Is er voldoende bewustzijn over de eigen ontwikkeling? Is er nog iets nodig?

De afronding doen we met een ceremonie waarbij je jouw certificaat ontvangt.

Docenten opleiding Inner Singing Facilitator

Chantal Goossens

Chantal heeft haar werk met het lichaam en stem als ingang de afgelopen 15 jaar ontwikkeld en verfijnd. Zo ontstond de kwaliteit van Inner Singing.

Haar manier van werken is uniek. Ze gebruikt klank, verbonden-spreken en verbonden-zingen als methode waarmee je met vrije stem de waarheid van dit moment uit in contact met de ander. Langzaam maar zeker wordt dit een levenshouding. Dan merk je dat er energie vrijkomt die eerder ging naar controle of zelfverbetering.

Het werk toont de impact die we hebben als we onszelf toestaan volledig te zijn wie we zijn. Voor meer info, lees hier verder over Chantal

Remco Hooijkaas

Remco Hooijkaas verzorgt de muzikale ondersteuning. Als zanger en gitarist heeft hij meer dan 25 jaar ervaring op zeer diverse podia in binnen-en buitenland.
Remco’s kracht zit vooral in het ondersteunen en aanvoelen wat de vrije stem nodig heeft. Dat kan heel subtiel of juist met stevige powerchord zijn. Zijn warme stemgeluid ondersteunt een muzikale ervaring. Remco verzorgt ook de vegetarische lunch.