Stem verbinden met lichaam en adem
bevordert echte transformatie

Opleiding Inner Singing Facilitator

Een nieuwe, speciale opleiding voor professionals die hun deelnemers/klanten willen begeleiden naar authenticiteit, contact en een groter gevoel van welzijn.

Van september 2020 tot maart 2021 gedurende 12 lesdagen combineer je theorie en praktijk, onder leiding van Chantal Goossens die met haar kennis en ervaring jou persoonlijk ondersteunt.

Naar het intakeformulier voor Inner Singing Facilitator

De opleiding Inner Singing Facilitator

Waarom de opleiding tot Inner Singing Facilitator?

Het is als vak vrij nieuw en als ingang heel erg gewild. Een pure en directe werkvorm die egostructuren doorbreekt. Je werkt op een laag die essentieel is in plaats van het fiksen van de persoonlijkheid. Het bevordert transformatie.

Doordat stem, lichaam en de adem samen gaan werken ontstaat congruentie, in spreken, stemexpressie én zang.
Mensen die waar zijn in hun expressie naar buiten worden serieus genomen. De ander voelt dat het klopt en daar verlangen we naar.

Het is een tool die dichtbij is en vergeten wordt.

De opleiding helpt je herinneren aan deze natuurlijke, eenvoudige ingang tot contact en authenticiteit.

Door je vrije stem te leren kennen leer je jezelf kennen.

Voor wie?

Een bijzondere opleiding waar je leert om de vrije stem, zingen, het lichaam en de adem als ingang te gebruiken binnen je training, coachingstraject, systeemwerk of psychotherapie.

Ook dans, yogalessen en massagetherapie zijn werkvormen die je goed met Inner Singing kunt combineren.

De opleiding is geschikt voor mensen die bekend zijn met het werken met persoonlijke en dieperliggende thematiek.

Als je geen opleiding tot werken met mensen hebt gevolgd en Inner Singing facilitator wilt worden kijken we tijdens de intake naar je achtergrond.

Zingen = vrijheid, vreugde en eenvoud!

Wat leer je?

Na het afronden van de opleiding:

 • Heb je geleerd hoe je stem, adem, zang en lichaamsbewustzijn gebruikt voor het loslaten van spanning.

 • Heb je ervaring en veel toegankelijke oefeningen om mensen via de adem en het lichaam naar natuurlijk spreken en zingen te begeleiden.

 • Is je eigen stem vrijer geworden en kun je haar op verschillende manieren inzetten ter bevordering van vitaliteit en verbinding.

 • Heb je geleerd hoe stemexpressie helpt om vastgezette emoties te laten doorstromen en containen.

 • Is jouw luisterende aanwezigheid én sensitiviteit voor je groep of coachee vergroot.

 • Heb je lichaamsgerichte werkvormen om hoofd en hart te verbinden.

 • Weet je hoe je een groep kunt verleiden tot eenvoudige samenzang.

 • Kun je een eenvoudige zangmeditatie en klankmeditatie begeleiden.

Toepassing van Inner Singing in jouw vakgebied

 • Coaches gebruiken stem, adem, zang en lichaamsbewustzijn om coachees te leren meer in het ‘hier en nu’ te zijn. Het gaat voorbij aan wat het hoofd kan verzinnen en stimuleert ontvankelijkheid en werkelijk contact.

 • Psychotherapeuten gebruiken deze techniek tijdens sessies waarbij duidelijk is dat emoties geblokkeerd zijn en een rationele benadering onvoldoende resultaat heeft. Stem, adem, het lichaam en eventueel zang kunnen gebruikt worden als een directie ingang naar onbewuste lagen. Je oefent met de cliënt om klank te geven aan boosheid of verlangen, gemis etc. en daarbij aanwezig te blijven. De ervaring van de pure emotie, en niet het rationele verhaal erover, doorbreekt het patroon en stimuleert doorstroming en draagkracht.

 • Trainers stimuleren met deze methode hun deelnemers in zelfvertrouwen en oprecht communiceren wat er op dat moment aan de orde is. Het bevordert de zichtbaarheid, geloofwaardigheid en vertrouwen in diegene.

 • Yogadocenten kunnen hiermee mantra’s introduceren tijdens hun lessen. Het zingen van mantra’s heeft een kalmerende werking op het zenuwstelsel en draagt daarmee bij aan een prettige leservaring. De trilling van de muziek brengt trilling in het lichaam. Yogadocenten leren in de opleiding (vanuit het hart) te zingen voor de deelnemers tijdens savasana (lange ontspanning). Dat heeft een diep ontspannend en openend effect. Wat ze ook zullen gaan ervaren is dat geluid geven in sommige houdingen verdiepend, openend en helend kan werken.

 • Dansdocenten zetten deze wijze van werken in om hun studenten vrijer te leren bewegen, het improvisatievermogen te stimuleren en de bewegingsvocabulaire te vergroten. Stem tijdens beweging geeft ook ruimte. Dans en klank horen samen, geven vrijheid, dynamiek en volheid.

 • Bij Familieopstellingen en ander werk waarbij diepe lagen zich openen en het soms als veel en diep voelt, kan het gebruik van even tussendoor zingen (waar je niet goed voor hoeft te kunnen zingen) enorm behulpzaam zijn. Het is aardend, maar geeft ook doorstroming en lucht aan de veelheid die zich af en toe in iedereen en in de ruimte vastzet. Het is daarmee ondersteunend aan de trainer die het veld draagt én de groep die verfrist en aanwezig blijft.

 • Tijdens sessies van meer therapeutische aard kan het fijn zijn om klank en contact met het lichaam in te zetten. Zuchten, ’ja’ zingen tegen wat er is en andere eenvoudige oefeningen vanuit het lichaamsgericht werken met de vrije stem, zijn een opwekkende aanvulling in jouw werktool-rugzak. Het stimuleert aanwezigheid.

 • Bij massage wordt zachtjes improviserend zingen vaak als troostrijk ervaren. Het raakt een diepere laag door het resoneren van de klanken. Het effect kan divers zijn: verzachtend, opwekkend, aanwezigheid stimulerend, uit het hoofd gaan. Geluid geven bij gebieden waar de cliënt lastig contact mee maakt of veel spanning voelt helpt door de trilling. Het opent het gebied, zodat er meer contact en voeling ontstaat. Verschillende plekken roepen verschillende klanken op. Het stimuleert de cliënt ook bij de ervaring te blijven.
 • Verzorgers die met ouderen werken: Er is wetenschappelijk bewijs dat muziek het hele brein activeert en dat zingen voor mensen met Alzheimer een positief effect heeft.  Maar ook op neerslachtigheid heeft zingen bewezen invloed. Het heeft een positief effect op het emotioneel welbevinden.
 • Leerkrachten in het basisonderwijs die willen zingen met kinderen en daarnaast een mooie ingang zoeken om de kinderen tot meer eigenheid, durf en expressie te brengen. De bewezen invloed van zingen heeft natuurlijk ook effect op de verbinding en ontwikkeling in de klas.

Lesstructuur & deelnemers

Het programma bestaat uit 12 hele lesdagen waarvan 1 geheel verzorgd weekend met een avondprogramma op landgoed Woodbrooke en drie intervisie avonden via Zoom.

Het aantal deelnemers aan de opleiding is maximaal 15.

Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het Inner Singing facilitator certificaat. Je kunt dan opgenomen worden in de lijst van Inner Singing facilitators die vanaf 2021 op deze website beschikbaar is.

Als je de opleiding wilt doen kun je het intake formulier invullen en dan wordt er contact met je opgenomen voor een afspraak.

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding Inner Singing Facilitator, jaargang 2020, zijn € 3.200,- exclusief btw. Deze kosten zijn volledig aftrekbaar voor ZZP’ers en bedrijven, omdat het gerelateerd is aan leren ten gunste van het bedrijf.

De opleidingskosten zijn inclusief:

Twaalf lesdagen waarvan 1 volledig verzorgd weekend met een extra avonddagdeel.
Twee ervaren docenten en muzikale begeleiding.
Drie keer intervisieavond via Zoom.
Huiswerk en lesmateriaal.
Alle lunches, koffie, thee en lekkers.

Combinatie van theorie & praktijk

In de praktijkgerichte opleiding staat ‘doen’ centraal. De theorie en inzichten die je opdoet, worden geoefend en geïntegreerd. Opdrachten en praktijksituaties worden op individueel niveau ondersteund.

Tijdens de opleiding krijg je steeds een theorie of structuur aangeboden waarmee je vervolgens gaat oefenen. Je oefent afwisselend in de rol van coach en coachee zodat je naast je eigen proces ook ervaart hoe je mensen in deze oefeningen begeleidt. We werken plenair, maar ook in tweetallen of kleine groepjes.

Je krijgt huiswerkopdrachten die altijd betrekking hebben op het oefenen van het geleerde. We vragen je een kort verslag van je bevindingen te schrijven voor ieder volgend weekend.

Ja, ik meld mij aan voor de intake van de opleiding

Inhoud van de opleiding Inner Singing Facilitator

2 dagen: De natuurlijke stem

12 & 13 september 2020

Tijdens deze twee dagen wordt helder waar jouw stem nog aan vrijheid kan winnen.

Wat kan het voor jou en de ander doen als je gedoseerd en zonder terughoudendheid, expressie gaat geven vanuit je waarheid in het moment.

Je gaat zelf verschillende vormen van werken met de vrije stem ervaren, zodat er een basis ligt waarmee we verder kunnen tijdens de opleiding.

Ook zal je de basiskaders voor het werk leren kennen.

We werken plenair maar ook in groepjes en tweetallen. We doen oefeningen waarbij adem en lichaamsbewustzijn steeds aan spreken en zingen verbonden worden, zodat je gaat doorvoelen wat dat doet, voor jou en straks voor je coachee.

Deze eerste twee dagen komt er een dieper bewustzijn over wat de vrije stem doet voor contact en zichtbaarheid. En wat stemexpressie betekent voor vitaliteit en verbinding.

2 dagen: Lichaamsbewustzijn

17 & 18 oktober 2020

Deze dagen gaan over het lichaam als startpunt voor verbonden spreken en zingen en hoe luisteren naar het lichaam onze authenticiteit vergroot.

Hoe breng je via lichaamsgerichte oefeningen mensen van denken naar voelen?

En je leert hoe klank ruimte kan geven in fysieke verkramping of patronen. Het helende effect op het lichaam en verschillende manieren van werken daarmee.

Je leert het lichaam in te zetten als anker voor emoties die vrijkomen en hoe aanraking op een veilige manier daarbij kan ondersteunen.

Deze dagen doen we ook oefeningen op de mat.

2 dagen: Meditatie en muziek

28 & 29 november 2020 met overnachting

We zijn te gast op landgoed WoodBrooke.

Deze dagen gaan naast stem geven ook over luisteren. Dieper naar binnen luisteren zodat je je innerlijke stem of intuïtie leert horen en erop vertrouwen én er vervolgens gehoor aan kan geven.

Mooie ingangen daarvoor zijn stilte, meditatie, maar ook mantrazang of eenvoudige samenzang waardoor de trilling van de muziek haar werk kan doen.

Je leert hoe je meditatie als ingang tot luisteren en dieper vertrouwen kunt inzetten. Je leert dat je niet ‘goed’ hoeft te kunnen zingen om klank en samenzang als tool in te zetten. En hoe je op eenvoudige wijze muziek en meditatie kunt verbinden aan een inhoudelijke training.

Je krijgt een aantal klank-, mantra- en meditatie oefeningen die je in jouw trainingen kunt toepassen.

Er is deze dagen muzikale begeleiding.

2 dagen: Everybody is an original

16 & 17 januari 2021

Deze dagen ga je verdieping ervaren in wat je inmiddels geleerd hebt en gaan we kijken waar jij jouw focus wilt leggen als Inner Singing Faciltator.

De oefeningen zijn deze dagen meer gericht op jouw leraarschap. Wat wil je gaan geven om mensen uit jouw doelgroep via stem te inspireren?
Via verschillende oefeningen krijg je helderheid en kun je concrete stappen oefenen met mededeelnemers.

Daarnaast krijg je handvatten. Denk aan:

 • Hoe kun je Inner Singing inzetten voor beter opnemen van content, ook met grote groepen.
 • Welke ingang past bij welke doelgroep het beste? Welke oefeningen zijn goeie starters?
 • Wat kun je zelf doen om anderen voor te gaan?

Omdat we ook op maat werken zal het inhoudelijk ook aangepast worden aan de behoefte die in de groep leeft.

Aan het einde van deze dagen ga je met een bij jou passende en behapbare opdracht in jouw werkveld naar huis.

2 dagen: Inner Singing Facilitator

13 & 14 februari 2021

Deze dagen leer je:

Wat heb ik nog nodig om het geleerde in te brengen?

De docenten werken met de aangegeven leerthema’s maar altijd ook op maat. We weten tegen deze tijd voldoende over jou en de groep. Met de praktijkoefening van de afgelopen periode en wat je daarin tegenkwam én de eindopdracht voor het volgende weekend in beeld, hebben we veel informatie.

We zetten de verschillende structuren nog eens op een rij. We gaan lekker veel uitproberen met behapbare, toepasbare oefeningen. Daarbij wordt rekening gehouden met individuele behoeften.

Je gaat nu echt voelen hoe het is om Inner Singing Facilitator te zijn.

2 dagen: Afronding & certificaat

13 & 14 maart 2021

Als eindopdracht heb je voor deze dagen een korte sessie van 15 minuten voor je medeleerlingen voorbereid. Je krijgt daar de nodige begeleiding en de structuur voor een opbouw bij. We kijken bij de eindbeoordeling niet naar perfectie, omdat we in een nieuw vak groeien door het veel te gaan doen.

Wel kijken we naar:
De mate van contact. Wordt het geleerde dat ingebracht wordt ook begrepen?
Is er voldoende bewustzijn over de eigen ontwikkeling? Is er nog iets nodig?

De afronding doen we met een ceremonie waarbij je jouw certificaat ontvangt.

Docent opleiding Inner Singing Facilitator

Chantal-Goossens

Chantal Goossens

Chantal heeft haar werk met het lichaam en stem als ingang de afgelopen 15 jaar ontwikkeld en verfijnd. Zo ontstond de kwaliteit van Inner Singing.

Haar manier van werken is uniek. Ze gebruikt klank, verbonden-spreken en verbonden-zingen als methode waarmee je met vrije stem de waarheid van dit moment uit in contact met de ander. Langzaam maar zeker wordt dit een levenshouding. Dan merk je dat er energie vrijkomt die eerder ging naar controle of zelfverbetering.

Het werk toont de impact die we hebben als we onszelf toestaan volledig te zijn wie we zijn. Voor meer info, lees hier verder over Chantal

Ondersteuning

Chantal wordt tijdens de opleiding ondersteund door Remco Hooijkaas en Agnes Bergmeijer.

Remco Hooijkaas verzorgt op sommige dagen de muzikale ondersteuning. Als zanger en gitarist heeft hij meer dan 25 jaar ervaring op zeer diverse podia in binnen-en buitenland. Remco’s kracht zit vooral in het ondersteunen en aanvoelen wat de vrije stem nodig heeft. Dat kan heel subtiel of juist met stevige powerchords zijn. Zijn warme stemgeluid en het gemak waarmee hij een tweede of derde stem zingt bevorderen een muzikale ervaring.

Agnes Bergmeijer studeerde aan de toneelacademie Maastricht. Ze is een ervaren presentatiecoach en stembevrijder. Ze geeft trainingen en workshops aan diverse onderwijsinstellingen en aan het Female-Capitale netwerk van DNB. Haar liefdevolle nieuwsgierigheid drijft haar in haar werk. Ze houdt van lichtheid, werkt graag vanuit eenvoud en schuwt de diepte niet.

Ja, ik meld mij aan voor de intake van de opleiding