Privacyverklaring Inner Singing

In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens Inner Singing van relaties heeft, waarvoor, hoe we deze gegevens beveiligen en hoe lang wij ze bewaren.
Wij verwerken persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij chantal@innersinging.nl
Wij voldoen aan de gestelde eisen van de wet Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd wordt.

Wat is Inner Singing?

Inner Singing is de handelsnaam waaronder zelfstandige ondernemer Chantal Goossens die als Chantal Goossens staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Haag, zaken doet.

Chantal Goossens
Christinalaan 1
2514 KN Den Haag
telefoon 06 4140 25 25
chantal@innersinging.nl
KvK 632271333

Inner Singing houdt kantoor op bovenstaand adres en is op het internet te vinden op www.innersinging.nl en verder op Facebook en LinkedIn.

Welke diensten biedt Inner Singing aan?

 • Inner Singing biedt opleiding en training aan, aan zelfstandige professionals en particulieren. Denk daarbij aan:
 • Trainingen tot ontwikkeling Lichaamsbewustzijn
 • Trainingen tot ontwikkeling Stem expressie
 • Trainingen tot ontwikkeling Adembewustzijn
 • Trainingen tot ontwikkeling Persoonlijke kracht en Zichtbaarheid
 • Opleiding tot Inner Singing Facilitator

Welke gegevens verzamelt Inner Singing via de website, waarvoor worden die gebruikt en bewaartermijn

Contactformulieren

Bezoekers aan onze website kunnen op een aantal plekken een reactie geven via een contactformulier. Wij verzamelen dan de volgende gegevens :

 • Voornaam + achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • URL van de website
 • Berichtgegevens

Deze gegevens hebben wij nodig om het gevraagde contact op te nemen met de bezoeker en zo de gegevens te hebben die logischerwijs nodig zijn in onze dienstverlening.
Deze gegevens worden bewaard zolang een bezoeker klant is van de Inner Singing of indien wij geen relatie aangaan, worden de gegevens van het contactformulier na maximaal twee jaar verwijderd. U kunt ook zelf per e-mail aangeven dat uw wilt dat de gegevens direct verwijderd worden.

Nieuwsbrief

Wij gebruiken Mailchimp voor het verzenden van nieuwsbrieven aan onze geïnteresseerden en klanten. Via onze website kunt u zich daarvoor aanmelden. Dan worden voornaam, achternaam en e-mailadres geregistreerd. Bij het accepteren van een offerte van ons, gaat u eveneens akkoord met aanmelding, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van actualiteiten.
Uw gegevens worden bewaard in de database van Mailchimp totdat u zich afmeldt. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via een speciale link in de nieuwsbrief, waarna u automatisch wordt verwijderd uit het Mailchimp bestand. Wij houden geen aparte database bij voor de nieuwsbrief.

Het gebruik van cookies door Inner Singing

De Inner Singing gebruikt alleen analytische cookies van derden (geen functionele of tracking cookies). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Daarmee kunnen we zien welke pagina’s onze bezoekers interessant vinden.
De cookies die wij gebruiken zijn afkomstig van Facebook en Google Analytics en worden via aparte software (plugin) gekoppeld aan onze website.

U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). De Inner Singing gebruikt geen eigen cookies. Door gebruik te maken van onze site, gaat u akkoord met ons gebruik van deze cookies.

Gebruik van Google Analytics door de Inner Singing

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van analytische cookies om de site te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de site (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de site gebruikt, rapporten over de site-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot site-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze site kunt benutten. Door gebruik te maken van deze site geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Welke gegevens verzamelt de Inner Singing offline en bewaartermijn

Ten behoeve van de afwikkeling van de opdracht en de facturatie verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Voornaam + achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Webadres

Deze gegevens hebben wij nodig om onze dienstverlening aan te kunnen bieden en vervolgens af te rekenen. Deze gegevens worden bewaard zolang een bezoeker klant is van Inner Singing en zolang wettelijk vereist is door o.a. de Belastingdienst.
U kunt ook zelf per e-mail aangeven dat uw wilt dat de gegevens direct verwijderd worden. Hiervan uitgesloten zijn gegevens in onze financiële administratie. Deze gegevens worden pas verwijderd na de wettelijk gestelde termijn.

Hoe beveiligt de Inner Singing persoonsgegevens

De Inner Singing neemt passende en redelijkerwijs te vereisen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Denk daarbij aan wachtwoorden op apparaten en bestanden, beveiligde internetverbindingen, beveiliging van apparaten en ruimten en redelijke zorgvuldigheid van handelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Inner Singing verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen dan onder genoemde samenwerkingspartijen. Wij verstrekken uitsluitend gegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, denk daarbij bijvoorbeeld aan controle van de Belastingdienst. Indien wij werken met bedrijven die de gegevens van onze klanten verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn:

Nieuwsbrievensysteem Mailchimp
Google Analytic

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Onze klanten hebben te allen tijde recht op inzage van hun persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Indien u hiervoor een verzoek heeft, stuur een mail aan chantal@innersinging.nl

Klacht

Bij een eventuele klacht omtrent het gebruik van, of inzage in of correctie van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij chantal@innersinging.nl
Mocht dit niet tot de gewenste afwikkeling leiden, dan heeft u het recht een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw privacy is belangrijk

De Inner Singing vindt privacy belangrijk en doet al het mogelijke om uw persoonsgegevens te beschermen. Indien u vragen heeft of verdere informatie wilt, kunt u contact met ons opnemen.