Onze visie

School voor de Vrije Stem: Inner Singing

Onze visie: Vrijelijk gaan geven waarvan we in essentie te geven hebben, geeft betekenis aan ons leven. En dat is een groot goed. Het talent waarmee we geboren zijn.

School voor de Vrije Stem in Den Haag – Inner Singing

De mens die zichzelf probeert te verwezenlijken door middel van de begaafdheden die hij van nature heeft meegekregen,
doet het meest verhevene en het enige zinvolle waartoe hij in staat is.

Herman Hesse

Bewustwording en groei

De school voor de vrije stem biedt een zijnsgerichte vorm van bewustwording. We doen dat met de vrije stem, lichaamsbewustzijn en inquiry als werkvormen.

De aandacht gaat steeds naar essentie versus persoonlijkheid.
Die twee verschillende zijns dimensies duidelijker gaan zien, werkt openend en daarmee trilling en energie verhogend.

De problematiek vanuit de persoonlijkheid die in ieder mens voelbaar is, wordt met steeds zachtere ogen gezien omdat er geleerd wordt het in contact te brengen.

Onze talenten geven

Daarnaast beoogt de School voor de Vrije Stem het vrijelijk gaan geven waar we in essentie van te geven hebben. Het geeft betekenis aan ons leven. En dat is een groot goed. Het talent waarmee we geboren zijn.

Dat wat betekenis aan ons leven geeft, gaat zich meer en meer uitkristalliseren zodat we het op autonome wijze gaan geven.

We streven niet naar perfectie maar naar contact in ons menselijk zijn. Dat betekent dat we essentie, talent, ruimte zijn en ook een persoonlijkheid hebben die niet perfect is.

We komen tot een reële basis en dat geeft de fundering aan een geaarde beweging en onze bijdrage in de wereld.

Het is licht en diep werk
Eenvoudig en vanuit verbinding